Žeby nám naše dievčence po celý rok boli dobré, krásne,