Ani Samko sa nedá zahanbiť, Hanička má skvelého staršieho bráchu.