Jáááj, ty pripravuješ kúpeľ pre nových členov komunity.