Andrej a Peťo, čistenie pstruhového potoka v Žibritove