Pavel Hirax Baričák prišiel pozdraviť všetkých nás,