Smiechu, zábavy a spoločných vtipkovaní je na rozdávanie.