Posedenie v komunite, všetci pozorne načúvajú Brucovým slovám.