Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt

logo.png

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

KÓD PROJEKTU:  ITMS2014+:I312041I39701

Od septembra 2017 implementujeme projekt s názvom :


Inovatívne procesy pre efektívnu obnovu a stálosť vzťahových osôb pri sanácii narušených rodinných štruktúr ako súčasť resocializácie nielen u mladistvých

Kód ITMS2014+:312041I397

Prijímateľ:                                     45024189 - Občianske združenie "VICTUS"

Partneri:                                       Riadiaci orgán: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Sprostredkovateľský orgán:         SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán

                                                     OPĽZ-IA_MPSVRSR

Názov fondu:                                ESF - Európsky sociálny fond

Napredovanie projektu v rámci merateľných ukazovateľov:

P0294 - Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu PraN, UR Nie

počet  142  Cieľová hodnota udržateľnosti projektu je po dobu 6 mesiacov po skončení 0.

P0334 - Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí PraN, UR- Nie

počet 142

Ročná miera plnenia bola  105 účastníkov t.j. 73,9437 %

P0361 - Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni PraN Nie

počet  1 t. j,  100 %

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z

Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

Ľudské zdroje“

 

Pozrite si foto z priebehu a samotnej realizácie projektu v rubrike Fotoalbum - Projekt.

Odkazy:   www.esf.gov.sk

                www.employment.gov.sk